Lion Stadhuis

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur. De raad beslist over het beleid en neemt alle andere beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van Leeuwarden van 18 jaar en ouder een nieuwe gemeenteraad.