Lion Stadhuis

Moties, amendementen etcetera

Om zijn taken goed te kunnen uitoefenen heeft de gemeenteraad een aantal instrumenten, zoals het indienen van een motie, een amendement of een initiatiefvoorstel. Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad doet het college toezeggingen aan de raad.Alle genoemde instrumenten zijn gebundeld in overzichten.