Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Behandeling jaarstukken 2019

Publicatiedatum: 
15 jun 2020

De jaarstukken 2019 staan op de agenda voor behandeling door de gemeenteraad. Woensdag 17 juni is de aanbieding en kan de raad technische vragen stellen over de inhoud. De week daarop, 24 juni, is het debat en op 1 juli staat besluitvorming gepland.

De jaarstukken worden op woensdag 17 juni 18.30 uur door wethouder Sjoerd Feitsma via de livestream aangeboden aan de gemeenteraad, gevolgd door twee presentaties van de accountant PwC en de voorzitter van auditcommissie. Een samenvatting van de jaarstukken is te lezen in de krant Huis aan Huis van 17 juni.

De agenda van de gemeenteraad, de livestream en de jaarstukken vindt u op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad.