Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Brief aan alle inwoners van de gemeente Leeuwarden

Publicatiedatum: 
10 apr 2020

De onzekere tijd waarin we momenteel leven is voor iedereen lastig en ongewis. De gemeenteraad van Leeuwarden wil alle inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven in de gemeente laten weten dat de raad aan hen denkt en daar waar mogelijk steunt. Dit bericht is verwoord in onderstaande open brief.

De ûnwisse tiid dêr't we op dit stuit yn libje is foar eltsenien lestig en ûnwis. De gemeenteried fan Ljouwert wol alle ynwenners, orgisaasjes, ynstellingen en beriuwen yn de gemeente witte litte dat de ried oan harren tinkt en dêr wer mooglik stipet. Dit berjocht is ferwurde yn ûndersteande iepen brief.

pdf Brief gemeenteraad (PDF, 1.12 MB)