Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

De raad met reces

Publicatiedatum: 
15 jul 2020

Het is vakantietijd, ook de raad is een aantal weken met reces. Griffie en raadsleden zetten het werk tijdelijk in een lagere versnelling en bereiden zich voor om vanaf 26 augustus het nieuwe vergaderjaar vol energie weer te starten. Informatie over onderwerpen van vergadering, locaties en tijdstippen leest u altijd in ons raadsinformatiesysteem iBabs.