Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Erfgoedagenda in de raad

Publicatiedatum: 
20 aug 2020

Woensdag 26 augustus 2020 staat de erfgoedagenda van de toekomst op het programma van de raad in een Open Podium bijeenkomst. Iedereen die dat wil kan mee- of inspreken bij dit agendapunt. 

Erfgoedagenda van de toekomst

Erfgoed leeft en de betrokkenheid van burgers bij erfgoed neemt alleen maar toe. Het verhaal van een plek en de beleving worden hierbij steeds belangrijker. In de “Erfgoedagenda van de toekomst” staat het verhaal van erfgoed dan ook centraal.

Erfgoed, en dan in het bijzonder de zichtbare elementen, zijn onderdeel van de identiteit van bewoners en gebruikers. De kerk op de terp is van historische waarde, maar is ook drager van de identiteit van bewoners. Ook de fabriek waar opa heeft gewerkt of juist een graffiti kunstwerk vertellen het verhaal van een plek, een verhaal van mensen die verbonden zijn met die plek. Erfgoed verbindt mensen en erfgoed is verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen.

In de Erfgoedagenda van de toekomst die aan de raad wordt voorgelegd, wordt een eigentijdse visie gegeven op erfgoed in onze gemeente vanuit vier thema’s: Verbinden burgers, Duurzaamheid, Financiën en Meer of minder bescherming. Vanuit deze visie vloeien uitvoeringsactiviteiten voort. Maatschappelijke betrokkenen en belanghebbenden in brede zin, van jong tot oud, hebben input geleverd voor de “Erfgoedagenda van de toekomst”. Deze lijn wordt doorgezet. Bij de uitvoeringsactiviteiten worden diverse groepen en burgers betrokken. Want ‘Alles is erfgoed en erfgoed is van iedereen!

Meepraten? 

Op 26 augustus wordt de “Erfgoedagenda van de toekomst” in het Open podium besproken. Alle informatie en stukken staan in het raadsinformatiesysteem iBabs. Insprekers moeten zich vooraf even melden bij de griffie, dat kan tot woensdag 26 augustus 12.00 uur.