Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Extra raadsvergadering Vlietzone

Publicatiedatum: 
7 mei 2020

Op woensdag 13 mei, 20.30 uur, is er een extra besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Op de agenda staat het afronden van de bespreking van het Plan van Aanpak Vlietzone. Een aantal fracties uit de gemeenteraad heeft aangekondigd een motie in te willen dienen. De moties zal de raad bespreken en er worden zo nodig besluiten over genomen.

Alle stukken en de aangekondigde moties staan gepubliceerd via onze website www.gemeenteraadleeuwarden.nl  en  in het raadsinformatiesysteem iBabs. Kijkt u in de agenda bij datum 13 mei.  De bijeenkomst is digitaal. U kunt deze live volgen via de stream op onze site en lokale omroep LEOMiddelsé.

Overige onderwerpen voor 13 mei zijn Open Podium onderwerpen die een schriftelijke ronde doorlopen.