Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Herdenkingsbijeenkomst terugkijken

Publicatiedatum: 
25 mei 2020

Woensdag 27 mei heeft de gemeenteraad van Leeuwarden de overleden fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid en oud-wethouder Andries Ekhart herdacht.

Andries Ekhart is herdacht in de raadszaal van het Stadhuis in Leeuwarden. Er is een filmpje uitgezonden en muziek met fotobeelden. Sprekers waren burgemeester Sybrand Buma, Lutz Jacobi namens de PvdA fractie, Sjoerd Feitsma namens het college en  Julie Bruijnincx als vice voorzitter van de gemeenteraad.

De bijeenkomst is terug te zien via het raadsinformatiesysteem iBabs van de gemeente Leeuwarden of via de player in iBabs.