Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Nieuwe kinderburgemeester

Publicatiedatum: 
23 jun 2020

Maandag 22 juni 2020 is de nieuwe kinderburgemeester van Leeuwarden gekozen. Kinderburgemeester is geworden Karlijn de Snoo (11 jaar, GBS de Princenhof) en loco kinderburgemeester voor de komende periode is Fien Mare Lemke (10 jaar, OBS de Wynwizer).

Voorgaande jaren koos de jury de kinderburgemeesters tijdens de dag van de kinderraad die altijd in april wordt gevierd. Deze dag kon jammer genoeg nu niet doorgaan. Om toch een nieuwe kinderburgemeester te kunnen benoemen is een alternatief bedacht. Kinderen uit de gemeente Leeuwarden is gevraagd een filmpje te maken waarin ze zich voorstellen en motiveren waarom zij de meest geschikte kandidaat zouden zijn. Dit heeft maar liefst 23 filmpjes opgeleverd. 

De jury, bestaande uit de zittende kinderburgemeester  Sienna en loco kinderburgemeester Mees,  en de raadsleden Julie Bruijnincx en Marcel Visser hebben uit de 23 inzendingen Karlijn en Fien Mare gekozen. Burgemeester Buma heeft door middel van een filmpje de kinderen welkom geheten en laat weten uit te zien naar een plezierige  samenwerking.

Op de foto staat links Karlijn en rechts Fien Mare.

pdf Foto (PDF, 249.1 KB)