Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium 1 juli

Publicatiedatum: 
30 jun 2020

Woensdag 1 juli is de laatste bijeekomst van de gemeenteraad voor het zomerreces. De voltallige raad komt in de besluitvormende vergadering fysiek bijelkaar. Locatie voor deze gelegenheid is hotel Van der Valk in Leeuwarden. Vanwege de geldende maatregelen rondom corona is een vergadering in de raadszaal in het Stadhuis momenteel niet mogelijk. 

De vergadering begint op 1 juli al om 16.00 uur. In de middag staan twee politieke dialogen op de agenda met als onderwerpen: samenwerkingsovereenkomst Ennatuurlijk, herfinanciering Blitsaerd. Vanaf 19.00 uur begint een besluitvormende vergadering. Naast een aantal hamerstukken staan op deze agenda ook bespreekpunten als Neushoorn en Blitsaerd op het programma. De raad wordt ook gevraagd zich uit te spreken over een motie over diversiteitsbeleid. De actuele agenda en bijbehorende stukken staan in het raadsinformatiesysteem iBabs.

Naar verwachting rond 21.30 uur wordt de vergadering afgerond met het afscheid van wethouder Sjoerd Feitsma en benoeming van wethouder Hein Kuiken.

Helaas is het niet mogelijke publiek toe te laten bij de vergadering. Zoals gebruikelijk wordt de hele bijeenkomst uitgezonden via de stream op onze site en via omroep LEOMiddelsé.