Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium 10 oktober

Publicatiedatum: 
9 okt 2018

Woensdag 10 oktober stappen raadsleden op de fiets ter voorbereiding op een Open Podium over Hûs en Hiem. De fietstocht is bedoeld om gezamenlijk de resultaten van het welstand en monumentenbeleid in de gemeente te bekijken en te bediscussiéren. Aansluitend bespreekt de raad met vertegenwoordigers van Hûs en Hiem de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling.

Na de pauze start de besluitvormenden raadsvergadering. Onderwerpen die nog een debatronde vragen voordat een besluit wordt genomen zijn onder meer woningbouw aan De Waring in Grou en de financiële situatie van LF 2018. Mede naar aanleiding van insprekers in het Open Podium wil de raad met het college in gesprek over voldoende groen in het plan om woningen te bouwen op de plek van het voormalige verzorgingshuis Nij Friesmahiem in Grou. Over de financiéle situatie LF 2018 wil de raad nog discussiëren met het college alvorens er kan worden besloten.

U kunt de vergadering van de raad live volgen via onze stream. De stukken en de volledige agenda leest u op  onze site.