Lion Stadhuis

Politiek Podium 11 april

Publicatiedatum: 
9 apr 2018

FUMO

Woensdag 11 april begint het Politiek Podium om 19.30 uur met een open podium, waarin een introductie op de taken Vergunningverlening, toezicht en handhaving  op het terrein van omgevingsrecht en milieu en financiering van de FUMO. Een deel van de taken op ht terrein van omgevingsrecht en milieu in de vorm van vergunningverlening, toezichthouden en handhaving is bij de FUMO belegd. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten. Op 11 april krijgt de raad informatie over de achtergrond en filosofie van de taakverdeling tussen gemeente en FUMO en de manier waarop wordt samengewerkt. Daarnaast zal de directeur van de FUMO een toelichting geven op de gewijzigde begroting van zijn bedrijf.

Sporthal Rengers

Na de pauze is het tijd voor de politieke dialoog. Er staan twee onderwerpen op de agenda: overdracht sporthal Rengers en klimhal en (ingelast) en de actuele ontwikkeling rond het WTC gebied. In het eerste onderdeel vraagt het college de raad zijn wensen en bedenkingen te geven op de vraag of de gemeente garant wil taan voor BV sport. BV sport wil de sporthal Rengers overnemen nadat zij bij de sporthal een klimhal hebben gebouwd voor eigen rekening. BV sport wil het beheer van het hele complex samenvoegen. De gevraagde garantstelling bedraagt ca 5 miljoen euro.

WTC gebied

Aansluitend staat een extra punt op de agenda, namelijk de rol van de gemeente in het proces voor de ontwikkeling van het WTC gebied. De fracties gaan in gesprek met de het college om inzicht te krijgen wat er gebeurd is sinds de besluitvorming van de gemeenteraad in juli 2017. Het gesprek op 11 april spitst zich toe op de rol van de gemeente als partij in het proces van gebiedsontwikkeling tot nu toe. De week daarop (18 april) gaat de raad in gesprek met de initiatiefnemers van de gebiedsontwikkeling, de SOC en Anker/WTC beheer B.V.

Alle stukken voor de vergadering van 11 april zijn te lezen in de agenda. De vergadering is live te volgen via de stream op deze site en via omroep LEO.