Lion Stadhuis

Politiek Podium 12 december

Publicatiedatum: 
10 dec 2018

Het Politiek Podium van woensdag 12 december staat voor een belangrijk deel in het teken van de ontwerp uitwerkingsnotia Koersdocument sociaal domein Alliantie. De te vormen Alliantie bestaat uit de sociale basis - bewoners(organisaties) en vrijwilligers(organisaties) - en formele organisaties, die gezamenlijk ondersteuning bieden in het dagelijks leven. De Alliantie bouwt een netwerk van laagdrempelige steun- en inloopvoorzieningen waar bewoners terecht kunnen voor hulp en ondersteuning in het alledaagse. Deze voorzieningen zijn erop gericht het beroep op formele zorg te laten afnemen.

We starten woensdag om 19.30 uur met een Open Podiumsessie waarin ambtelijk de strekking en inhoud van het plan worden toegelicht en raadsleden vragen kunnen stellen. Na de pauze, om 20.30 uur, vervolgen we het Open Podium met gelegenheid voor insprekers/gastsprekers en betrokken organisaties om hun bevindingen mee te geven aan de raad.

Parallel staat deze avond ook de kadernotitie Voor- en vroegschoolse Educatie en kinderopvang op de agenda. Hier starten we om 19.30 uur met een Open Podium, direct gevolgd door de Dialoog.

Alle stukken voor de vergedering staan op de website. De bijeenkomst is live te volgen via de stream op onze site.