Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium 13 februari

Publicatiedatum: 
12 feb 2019

Woensdag 13 februari is het Politiek Podium onderverdeeld in een aantal Open Podiumsessies en een besluitvormende raadsvergadering. In het Open Podium de gevolgen van het stoken van hout op de luchtkwaliteit en de aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling. De raad wordt gevraagd besluiten te nemen over onder meer het angeda initiatief van VVD en PvdA over Social impact Bond, de uitkering bommenregeling, deelname aan proef centrale stemopneming en de besteding toeristenbelansting.

Na de instelling van Toeristenbelasting per 1 januari 2018 is er een reserve ingesteld waarin deze opbrengsten zijn gestort. In overleg met de branche zijn bestedingsdoelen afgesproken die bijdragen aan de ontwikkeling van het brede toeristische product. In de meer specifieke uitwerking van de visie wordt geïnvesteerd door voort te bouwen op het succes van LF2018 en aan te sluiten bij nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Een sterke programmering voor 2019 en volgende jaren en inzetten op een brede gezamenlijke aanpak met andere stakeholders. In een motie vraagt de raad eveneens middelen beschikbaar te stellen voor verbeteringen in Grou. 


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Nederlandse gemeenten uitgenodigd mee te doen aan het experiment centraal stemmen tellen bij de komende verkiezingen. Deelname aan het experiment betekent dat op de verkiezingsavond op alle stembureaus de telling van de stembiljetten op partijniveau plaatsvindt. De verdere telling op kandidaat-niveau gebeurt de dag erna op een centrale plaats.

De stukken bij de onderwerpen zijn te lezen in de agenda. De vergadering is live te volgen via de stream op onze website.