Lion Stadhuis

Politiek Podium 16 januari

Publicatiedatum: 
16 jan 2019

In het Open Podium is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor appartementen en een penthouse aan Achter de Hoven aan de orde. Medewerking kan worden verleend door af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Op 16 januari kunnen bedenkingen ingebracht worden die de raad mee neemt in de dialoog over dit onderwerp dat later op de avond gepland staat.

Ook op de agenda van deze avond staat opnieuw de herijking van het sociaal domein. Op de Politieke Podia van 12 en 19 december 2018 behandelde de raad de Ontwerp Uitwerkingsnota koersdocument Sociaal domein - onderdeel Alliantie. Een groep zorgaanbieders uit de gemeente heeft daarop laten weten in een gezamenlijk convenant met een alternatief voorstel te willen komen waarin de financiële taakstelling uiterlijk eind 2021 (i.p.v. in 2020) wordt behaald.
Het college wil nu van de raad weten of hij "bij de beoordeling en uitwerking van het alternatief van de aanbieders, vast moet houden aan de op blz. 2 van de brief opgenomen uitgangspunten."
In het eerdere behandelvoorstel stond een Politieke Dialoog over de alliantie Sociaal domein gepland op 16 januari. Dit onderwerp heeft de afgelopen periode tot veel inhoudelijke en politieke discussie geleid.
Mede op basis hiervan heeft de burgemeester geconcludeerd dat het goed is om deze Politieke Dialoog om te zetten naar een formele raadsvergadering met besluitvormende status zodat de raad desgewenst
een uitspraak kan doen.