Lion Stadhuis

Politiek Podium 19 december

Publicatiedatum: 
19 dec 2018

Woensdag 19 december is het laatste Politiek Podium van dit jaar. Er is voor de pauze een besluitvormende bijeenkomst. Na de pauze gaat de raad met het college in dialoog over het koersdocument Sociaal Domein - Alliantie. De opzet van de dialoog is dat de raad zijn wensen en bedenkingen aan het college meegeeft zonder dat dit op voorhand een eenduidig standpunt van de raad als geheel vraagt. In de eerste termijn stellen de fracties politieke vragen aan het college. De tweede termijn is bedoeld voor het kenbaar maken van politieke opvattingen en wensen en bedenkingen van de fracties aan elkaar en aan het college. Alle stukken die horen bij de beraadslagingen staan in de agenda. U kunt de bijeenkomst live volgen via onze stream.