Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium 20 mei

Publicatiedatum: 
19 mei 2020

De gemeenteraad heeft voor woensdag 20 mei drie onderwerpen voor het Open Podium op de agenda. In verband met de maatregelen rondom de corona crisis doorlopen twee agendapunten een schriftelijke ronde en één onderwerp wordt besproken in een digitale ronde.  Deze laatste is live via de stream op de website en lokale omroep LEOMiddelsé te volgen.

Schriftelijke behandeling geldt voor beeldkwaliteitsplan Blitsaerd en begroting en meerjarenraming van de gemeenschappelijke regeling Marrekrite. Alle informatie over deze onderwerpen staat in het raadsinformatiesysteem iBabs.

De stand van zaken van onderzoeken van de Rekenkamer wordt besproken in een live te volgen videovergadering die om 19.30 uur begint. Ook de stukken voor dit onderwerp staan in het raadsinformatiesysteem iBabs.