Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium 21 november

Publicatiedatum: 
20 nov 2018

Woensdag 21 november is er een Open Podium en een sessie Dialoog in het Politiek Podium. De avond begint om 19.30 uur met parallelle sessies over het rioleringsplan en de Jongeren Advies Raad (JAR). Het gemeentelijk rioleringsplan moet iedere 4 jaar opnieuw vastgesteld worden. In het plan laat de gemeente zien hoe we aan toekomstige ontwikkelingen en vraagstuken over riolering invulling geven. Aan het plan 2019-2022 is nieuw toegevoegd het onderwerp klimaat. Woensdag krijgen indieners van een zienswijze en andere mogelijke insprekers de kans hun inbreng bij de raad naar voren te brengen.

De beoogd leden van de Jongeren Advies Raad (JAR) i.o. geven woensdag een presentatie hoe zij de vorm en inhoud van de JAR voor zich zien, inclusief een reglement. Aansluitend een beschouwing hierop door de initiatiefnemer van de aangenomen motie om te komen tot een JAR, de heer Visser van de VVD fractie.

De Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het ingezette beleid op duurzaamheid en duurzame energie nu echt heeft bijgedragen aan de doelstellingen zoals in het collegeprogramma genoemd. De conclusies en aanbevelingen worden aan de raad gepresenteerd. De raad wordt uiteinelijk gevraagd een besluit te nemen over de aanbevelingen.

De verdergaande digitalisering is al een aantal keren onderwerp van gesprek in de raad geweest. Woensdagavond gaat de raad met elkaar hierover in discussie. Onderwerpen zijn onder meer: wat willen we als gemeente Leeuwarden allemaal van mensen weten en wie zijn wij als gemeente in benadering van onze inwoners. Een punt is ook hoe om te gaan met mensen die niet digitaal onderlegd zijn. Ook aan de orde komen zaken als hoe sturen wij op ontwikkelingen en hoe werken we naar de toekomst toe. Dit ogenschijnlijk saaie onderwerp heeft heel veel aspecten die iedereen raken en waar de raad zorgvuldig over moet discussiëren voordat er een besluit kan worden genomen.