Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium 24 juni

Publicatiedatum: 
24 jun 2020

Woensdag 24 juni is het avondprogramma gewijd aan de jaarstukken 2019. De vergadering begint met algemene beschouwingen door de raadsfracties, gevolgd door de reactie hierop van het college. De partijen hebben de mogelijkheid om moties of amendementen aan te kondigen die dan volgende week bij de besluitvorming worden betrokken. Meer informatie en de livestream is te vinden op onze site. U kunt de vergadering ook volgen via LEOMiddelsé.