Lion Stadhuis

Politiek Podium 28 november

Publicatiedatum: 
27 nov 2018

Woensdag 28 november hebben we een besluitvormende raadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur. Onderwerpen waarover de raad nog in debat gaat voordat er een besluit wordt genomen zijn: samen naar een gezonde gemeente, beleidskader begraafplaatsen en de rapportage voortgang hercalculaties grondexploitaties 2018.

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het beschermen van haar inwoners tegen gezondheidsrisico's en het bevorderen van positieve gezondheid. Het beleidskader dat nu voorligt om dat doel te bereiken vervangt het eerder sport- en beweegbeleid. Het beleidskader begraafplaatsen beschrijft de beleidsuitgangspunten en kaders voor de begraafplaatsen in de gemeente met betrekking tot diensten, kwaliteit en financiële lasten. De raad wil over dit onderwerp nog stevig in gesprek met elkaar en de wethouder. Een aantal fracties hebben amendementen en/of moties in voorbereiding om het voorstel aan te passen. In de rapportage hercalculaties grondexploitatie zijn de verwachte resultaten van de lopende grondexploitaties zijn opgenomen en is een toelichting opgenomen van de belangrijkste wijzigingen. Ook hierover wil de raad nog in debat voordat een besluit kan worden genomen en zijn moties in voorbereiding.

De stukken voor de vergadering lees je in de agenda op de website en de discussie is live te volgen via onze stream.