Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium 30 januari

Publicatiedatum: 
30 jan 2019

Woensdag 30 januari is de avond gevuld met Open Podium sessies en een Politieke Dialoog. De fracties van de VVD en de PvdA hebben het initiatief genomen om het onderwerp Social Impact Bonds te agenderen voor het Open Podium. Een Social Impact Bond is een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Pas als - vooraf afgesproken - beoogde maatschappelijke resultaten gerealiseerd zijn, betaalt de gemeente deze private partijen terug door middel van de toekomstige besparingen (bijvoorbeeld doordat minder beroep wordt gedaan op overheidsvoorzieningen).De fracties van VVD en PvdA willen de raad informeren over wat een social impact bond is en gezamenlijk met de Raad verkennen wat de mogelijkheden zijn om het instrument social impact bond concreet in te zetten op een onderwerp. Bijvoorbeeld binnen het sociaal domein. Voorbeelden uit het land zijn: IamNL, Health Impact Bond – Sociaal Hospitaal en een SIB tegen jeugdwerkloosheid in Utrecht. Een onderwerp dat zich mogelijkerwijs leent voor de toepassing van een SIB is het initiatief van het School Talent Team.

De herontwikkeling van de Blokhuispoort is onderwerp in de Politieke Dialoog. In 2018 bleek een aanzienlijk tekort te zijn ontstaan bij de uitvoering van de herontwikkeling van de Blokhuispoort, waardoor de bouwwerkzaamheden werden stilgelegd en de herontwikkeling volgens BOEi niet kon worden afgerond. Inmiddels heeft BOEi in overleg met de gemeente, de nieuwe beheerder en de belangrijkste gebruikers
een nieuwe investeringsagenda opgesteld. Daarop staan de oplossing voor de belangrijkste knelpunten t.a.v. het huurcomfort en het afmaken van openstaande opleverpunten. Daarnaast zal door BOEi ook
verder geïnvesteerd worden in het complex door de verdere restauratie en verduurzaming van gebouwdelen die nog geen onderdeel waren van de lopende samenwerkingsovereenkomst. Deze investeringsagenda omvat in totaal € 7 mln.

De stukken van alle onderwerpen zijn te lezen in de agenda. De bijeenkomst is te volgen via de livestream en lokale omroep LEO.