Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium 6 februari

Publicatiedatum: 
4 feb 2019

Woensdag 6 februari staan parallelle open podiumsessies op de agenda en afsluitend een politieke dialoog. In het open podium een agenda initiatief van 50plus over de verzilverlening. Dit is kortgezegd een hypothecaire lening op basis van de overwaard van de woning die ingezet kan worden voor woningaanpassing. De fractie wil onderzoeken wat de mogelijkheden kunnen zijn om dit instrument in te zetten om senioren met een eigen huis met overwaarde langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Tienskip is een organisatie van jongeren die jongeren wil betrekken bij de politiek in de gemeente. Zij hebben zich het afgelopen jaar ingezet om dit doel te bereiken met subsidie van de gemeente. In een open podiumbijeenkomst houdt Tienskip een presentatie over de stand van zaken tot nu toe en de plannen voor de toekomst.

Ook in het open podium een eerste bijeenkomst over de veiligheidsagenda 2019 - 2023 en geïntegreerd uitvoeringsprogramma 2019-2020. De voorliggende nota is integraal van karakter en er ligt een relatie met alle beleidsterreinen, waaronder het sociaal domein.Daarnaast spelen diverse ontwikkelingen waar rekening mee gehouden moet worden. Woensdag krijgt de raad een presentatie over het nieuwe beleid en kunnen er technische vragen worden gesteld. Op een later moment volgt de politieke dialoog over dit onderwerp.

Tot slot is er een open podiumsessie over de nota (creatieve) broedplaatsen: de behoefte aan maak- presentatie- en podiumplekken. Op 6 februari wordt de raad geïnformeerd over de ideeën en wensen die leven bij de betrokken inwoners en organisaties.

De dialoog gaat woensdag over het agenda initiatie Social Impact Bond: een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het voorstel is een initiatief van VVD en PvdA. De fracties vragen het college de mogelijkheid van een SIB met het School Talent Team te onderzoeken.

Alle stukken die bij de onderwerpen beschikbaar zijn leest u in de agenda. Het Politiek Podium is live te volgen via de stream op onze site.