Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium 6 maart

Publicatiedatum: 
4 mrt 2019

Woensdag 6 maart staan twee Open Podiumsessies en eenDialoog op het programma van de gemeenteraad. Eén Open Podium gaat over economische innovatie in Leeuwarden. Het college van B&W wil de economische infrastructuur en concurrentiekracht van het bedrijfsleven versterken. In deze sessie neemt de wethouder de raad mee in de aanpak en geeft hij informatie over een aantal belangrijke activiteiten.Voor Leeuwarden zijn de campussen belangrijke ontmoetingsplaatsen en aanjaagplekken voor innovatie. De Water Campus en de Dairy Campus hebben zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld van een goed idee naar volwaardige campussen. Samen met de gemeente wordt gekeken naar de komende 10 jaar. De raad wordt hierbij betrokken. Naast de campussen is het Innovatie Pact Fryslân (IPF) van groot belang voor Fryslân als samenwerkingsplatform om gewenste economische ontwikkelingen aan te jagen. Vanuit het IPF werkt de gemeente ook samen met de onderwijspartijen.

De tweede Open Podiumsessie gaat over Sturing op jeugdhulp.  Onderdeel van de herijking van het koersdocumet Sociaal Domein is de sturing op de Jeugdhulp om te komen tot een totale kostenbesparing van 4 miljoen. De wethouder wil de raad informeren over de stand van zaken.Bij de stukken voor de vergadering is een uitgebreide brief van het college toegevoegd waarin de stand van zaken en maatregelen zijn te lezen.

Na de pauze volgt de Politieke Dialoog met als onderwerp de Veiligheidsagenda 2019 - 20123. De Kadernota Handhaving is hiermee nauw verwant. Die komt later dit jaar naar de raad. Door het integrale karakter van deze nota is er een relatie met alle beleidsterreinen, waaronder het sociaal domein. Onderwerpen waar zorg en veiligheid
elkaar raken zijn o.a. persoonsgerichte aanpak, personen met verward gedrag en onconventioneel wonen. Verder spelen er diverse ontwikkelingen. De veiligheidsagenda bevat voorstellen voor nieuwe ambities en speerpunten. De raad wordt gevraagd zich hieromtrent uit te spreken.

Alle vergaderstukken bij de agenda zijn te lezen op onze website. De bijeenkomst is woensdagavond te volgen via onze livestream.