Lion Stadhuis

Politiek Podium 7 maart

Publicatiedatum: 
28 feb 2018

Woensdag 7 maart start de avond met twee informatiebijeenkomsten.  De raad wordt ambtelijk geïnformeerd over de onderwerpen bestemmingsplan Groene Ster en Onderwijs (opheffingsnormen, fusie, rol gemeente). Dit is ter voorbereiding op de politieke dialoog die gepland staat voor 12 maart. Niet eerder dan op dat moment, 12 maart, is er voor een ieder die dat wil gelegenheid in te spreken over deze onderwerpen. Belangstellenden zijn vanzelfsprekend op 7 maart welkom om de informatie tot zich te nemen.

Na de pauze, rond 21.00 uur, start de raadsvergadering met als onderwerp stagnatie project Blokhuispoort. Onlangs is bekend geworden dat de eigenaar van het complex, stichting BOEi, een kostenoverschrijding heeft opgelopen bij de herontwikkeling van de Blokhuispoort.  Dit  is de aanleiding om de ontstane situatie in de raad te bespreken. De raad is over het financiële knelpunt al eerder in beslotenheid geïnformeerd.  Door de fractie van Lijst058 is al enige tijd geleden een interpellatie aangevraagd. Dit wordt nu onderdeel van het raadsdebat op 7 maart.  Alle stukken bij dit onderwerp staan op de website www.gemeenteraadleeuwarden.. Overige onderwerpen die op 7 maart aan de orde komen leest u in de agenda.

Inspreken  tijdens het Open Podium

Insprekers zijn welkom in het Open Podium om met de fracties te spreken over een onderwerp dat diezelfde avond in de Politieke Dialoog aan de orde is. Houdt de agenda hiervoor wekelijks in de gaten via de website van de gemeenteraad www.gemeenteraadleeuwarden.nl.  Insprekers  moeten zich melden bij de griffie. Dat kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur door een mail te sturen aan griffie@leeuwarden.nl of te bellen met 058 – 233 2372.

Politiek Podium verplaatst van 15 naar 12 maart

Woensdag 15 maart is het  biddag voor gewas en arbeid. Het Politiek Podium  is daarom verplaatst naar maandag 12 maart. Naar verwachting staat op 12 maart de politieke dialoog Groene Ster en Onderwijs op de agenda, mét de mogelijkheid om in te spreken.  De actuele agenda voor deze vergadering leest u op de site www.gemeenteraadleeuwarden.nl