Lion Stadhuis

Politiek Podium 9 januari

Publicatiedatum: 
8 jan 2019

Woensdag 9 januari start de gemeenteraad weer met de bijeenkomsten in het Politiek Podium. We beginnen deze avond met een Politieke Dialoog over de voortgang energietransitie. De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het ingezette beleid op duurzaamheid en duurzame energie daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het behalen van de in het collegeprogramma geformuleerde doelstellingen betreffende energiebesparing in de woningbouw en het opwekken van duurzame energie voor 2020.De rekenkamer doet hieromtrent een aantal conclusies en aanbevelingen voor de raad. Deze worden morgen besproken.Na een korte besluitvormende vergadering is er om 21.00 uur een Open Podium over WTC-Cambuur. In deze bijeenkomst is gelegenheid om in te spreken over de ontwikkeling van het gebied. Als u hiervan gebruik wilt maken dan moet u zich voor morgenmiddag 12.00 uur melden bij de griffie. De stukken voor de vergadering zijn te lezen op onze website.