Lion Stadhuis

Politiek Podium verplaatst naar 12 maart

Publicatiedatum: 
8 mrt 2018

Woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Hierom is het Politiek Podium verplaatst naar maandag 12 maart.

Komende maandag 12 maart is de avond gevuld met de onderdelen Open Podium en Politieke Dialoog. Voor de pauze, om 19.30 uur, zijn er twee onderwerpen aan de orde in het Open Podium. Het zijn informatiebijeenkomsten met gelegenheid om in te spreken over de opheffingsnormen basisonderwijs en het plan van aanpak partiële herziening bestemmingsplan Groene Ster. In de  agenda met bijbehorende stukken staat alle informatie.

Het is de planning dat beide onderwerpen na de pauze, om ca. 20.30 uur besproken kunnen worden in de politieke dialoog. Dit is een meningsvormende vergadering tussen fracties onderling en het college.

Inspreken  tijdens het Open Podium

Insprekers zijn welkom in het Open Podium om met de fracties te spreken over een onderwerp dat diezelfde avond in de Politieke Dialoog aan de orde is. Houdt de agenda hiervoor wekelijks in de gaten via de website van de gemeenteraad www.gemeenteraadleeuwarden.nl.  Insprekers  moeten zich melden bij de griffie. Dat kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur door een mail te sturen aan griffie@leeuwarden.nl of te bellen met 058 – 233 2372.