Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

PvdA vragen over armoede onder kinderen

Publicatiedatum: 
12 mei 2016

In het Armoedesgnalement 2015 van het CBS worden de cijfers over armoede in Nederland van het jaar 2014 gepresenteerd. UIt het stuk blijkt dat in Fryslân de armoedeproblematiek onder kinder is gegroeid: ruim 1 op de 8 kinderen. In Leeuwarden gaat het om 16 % van de kinderen die in een huishouden met een laag inkomen opgroeien. 1 op de 6 kinderen, ver boven het landelijk gemiddelde. De fractie van de PvdA vind dit bedroevend en wil dat er spciale aandacht is voor mensen die langdureig in armoede verkeren en voor kinderen.

Maatregelen

De fractie van de PvdA zegt dat de gemeente Leeuwarden al jaren inzet op armoedebeleid, met extra middelen. De cijfers van het CBS zijn echter aanleiding voor het stellen van een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 258.87 KB) aan het college. De fractie wil onder meer weten of het college bekend is met het rapport. Ook vraagt de fractie hoe wij in Leeuwarden tot verbetering kunnen komen: wat doen we niet goed en wat doen we te weinig. Hierbij betrekt de fractie ook samenwerkingsverbanden en extra inzet. Tot slot vraagt de fractie hoe het college de raad periodiek kan informeren over de monitoring van de effecten van de in te zetten acties.