Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Raad gedeeltelijk fysiek bijeen

Publicatiedatum: 
28 mei 2020

De landelijke maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan hebben invloed op de manier van vergaderen van de gemeenteraad. De raad volgt wel zo veel als mogelijk het normale systeem, dat is: Open Podium, Politieke Dialoog en Besluitvormende Raadsvergadering.

De afgelopen periode vonden het Open Podium en de Politieke Dialoog schriftelijk en digitaal plaats. Langzaam gaan we kijken welke onderwerpen geschikt zijn om weer fysiek te bespreken in de raadszaal in het Stadhuis. Op 3 juni zijn dat in ieder geval het Open Podium bestemmingsplan Unia en de informatiebijeenkomst grondstoffenbeleid (afval). Hierbij zijn alleen de woordvoerders van de fracties fysiek aanwezig. Verder op de agenda exploitatie Neushoorn (schriftelijk)  en dialoog gemeenschappelijke regeling Marrekrite.

Algemeen: houd de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl en het raadsinformatiesysteem iBabs goed in de gaten. Hierop publiceert de griffie steeds de meest actuele stand van zaken voor de agenda’s en de besluitvorming van de gemeenteraad. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via griffie@leeuwarden.nl.