Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Start Politiek Podium

Publicatiedatum: 
20 aug 2020

De gemeenteraad heeft zijn werkzaamheden weer opgepakt na het zomerreces. Met inachtnemen van de corona regels beginnen we weer met de wekelijkse bijeenkomsten. Dit kunnen digitale of fysieke vergaderingen zijn. De locatie hiervan kan variëren omdat dit afhangt van de fysieke ruimte die nodig is. Alle actuele informatie over onderwerpen, tijdstippen en locaties staat steeds gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem iBabs en op de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl. U kunt de raad ook volgen via Twitter en Facebook.  De bijeenkomsten zijn live te volgen via onze livestream en lokale omroep LEOMiddesé. 

Woensdag 26 augustus staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda: presentatie Tienskip; rekenkamerrapport evenementenbeleid, erfgoedagenda en visienota evenementenbeleid.