Lion Stadhuis

Vragen 50plus over Wielenpôle en Schepenbuurt beantwoord

Publicatiedatum: 
15 mei 2018

De fractie van 50plus geeft aan dat de raad al geruime tijd niets hoort over de ontwikkelingen in de Wielenpôle en Scheenbuurt over onder meer het Big Society experiment. Dit is aanleiding voor de fractie om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 24.93 KB) te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Stand van zaken

De fractie vraagt onder meer of het college inzicht kan geven in de actuele stand van zaken en de tot nu toe genomen stappen. Is er wellicht sprake van een impasse en en zo ja, wat is daar dan de oorzaak van. De fractie vraagt ook of het college het uitgangspunt dat transparantie en openheid naar de bewoners van de wijken tot meer begrip kan bijdragen en onrust en escalatie voorkomt.

Antwoord

In het pdf antwoord (PDF, 52.55 KB) geeft het college aan dat er verschillende stappen zijn genomen. De aanvraag vn de Wijk BV om gebruik te maken van het innovatiebudget van de Wmo is besproken met de besturen van beide stichtingen. Het college wacht nu op de herziene aanvraag van het bestuur. De aanvraag voor Big Society in de beide wijken is afgewezen, daar is geen bezwaarschrift op ingediend. Andere stappen zijn onder meer: kennismaking met de wethouder; gesprekken over welke projecten men wil starten, projectgroep- en panelvergaderingen waar alle groepen voor worden uitgenodigd.Het college zegt dat er geen sprake is van een impasse, er zijn volop gesprekken gaande. Het college is ook van mening dat transparantie en openheid belangrijk is en is mede daarom in gesprek met de wijken en bewoners.