Lion Stadhuis

Vragen CDA over OZB tarief verenigingen

Publicatiedatum: 
20 nov 2018

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen waardoor gemeenten straks (nadat de Eerste Kamer akkoord is) verenigingen, dorps- en buurthuizen het lage OZB tarief voor woningen opleggen. Dit is aanleididing voor de fractie van het CDA om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 60.57 KB) te stellen aan het college van buremeester en wethouders.

Situatie Leeuwarden

De fractie vraag onder meer of het college op de hoogte is van de mogelijkheden van het amendement en of het college ook van mening is dat vrijwilligersorganisaties als verenigingen het lage OZB tarief moeten gaan betalen. De fractie wil graag weten wat de kosten zijn als de gemeente over zou gaan op de voorgestelde belastingmaatregel.