Lion Stadhuis

Vragen CDA over sportbeleid

Publicatiedatum: 
5 feb 2018

De fractie van het CDA heeft overleg gehad met vertegenwoordigers van sportverenigingen. Veel verenigingen maken zich zorgen over de hoge tarieven voor de binnensport. Daarnaast geven zij aan in onzekerheid te verkeren over de komende jaren en te wachten op een plan van de gemeente. De fractie van het CDA wil dat de tarieven voor binnen en buitensport opnieuw beoordeeld worden. Aanleiding tot het stellen van een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 128.47 KB) aan het college.

Nieuw plan

De fractie vraagt onder meer of het klopt dat het college voor de zomer met een nieuw plan komt en of herbeoordeling van de tarieven daar een onderdeel van uitmaakt. De fractie vraagt ook of het college het plan wil opstellen met de betrokken clubs om een zo breed mogelijk draagvlak te houden en het plan ruim voor de zomer klaar te hebben zodat clubs er in hun begroting rekening mee kunnen houden.

Antwoord

In het pdf antwoord (PDF, 45.03 KB) geeft het college aan dat het klopt dat er naar gestreefd wordt voor de zomer van 2018 een nieuw beweeg- en gezondheidsbeleid aan de raad te presenteren. De beoordeling van het huidige tarievenstelsel zal separaat plaatsvinden. In juni 2017 zijn belanghebbenden uitgenodigd om hun inbreng te geven, dit wordt in april 2018 herhaald. Het college gaat haar best doen om het nieuwe beleid voor de zomer 2018 aan te leveren.