Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen Christen Unie over Leeuwarden toegankelijk

Publicatiedatum: 
23 mei 2016

De fractie van de Christen Unie stelt een aantal pdf schrijftelijke vragen (PDF, 86.3 KB) aan het college over Leeuwarden toegankelijk. De fractie wil onder meer weten of het college met hen van mening is dat de ratificatie van het VN verdrag voor mensen met een eperking een noodzakelijke positieve stap is naar een inclusieve samenleving voor burgers in de gemeenter Leeuwarden. De fractie vraagt op welke wijze de gemeente Leeuwarden nu al beleid en verodeningen langs de lat legt van het VN verdrage.

Uitvoeren VN verdrag

Er is speciefiek vastgelegd dat gemeenten in hun plannen voor de participatiewet, de Jeugdwet en de WMO ook moeten beschrijven hoe zij willen meewerken aan de uitvoering van het VN verdrag. De fractie van de CU vraagt het college wat dit betekent voor het huidige beleid in het sociaal domein en op welke termijn het college en plan gaat aanbieden. De fractie vraagt ook hoe het zit met toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen en locaties voor verkiezingen. De fractie vraagt daarnaast of het college bereid is in overleg te gaan met winkeliersverenigingen en Koninklijke Horeca om te stimuleren dat alle winkels en horecagelegenheid toegankelijk worden.

Antwoord

In het pdf antwoord (PDF, 29.2 KB) geeft het college aan dat met het opzetten van de Citydeal Inclusieve Stad de inclusieve samenleving uitgangspunt is. Inclusief beleid is een manier van denken en werken waarin op alle beleidsterreinen zowel maatregelen worden getroffen die algemeen van aard zijn als maatregelen die specifiek de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking stimuleren. Er is nog niet concreet een termijn te noemen waarop de raad een lokale inclusief agenda wordt aangeboden. Het college gaat in overleg met diverse partijen waaronder de Koninklijke Horeca om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te bevorderen.