Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen D66 en PALGroenLinks over Wet Open Overheid beantwoord

Publicatiedatum: 
10 mei 2016

Op initiatief van Groen Links en D66 heeft de Tweede Kamer de Wet Open Overheid aangenomen. Op basis van de wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast gaat de overheid meer informatie uit zichzelf openbaar maken. De wet roept een halt toe aan personen die WOB verzoeken indienen voor financieel gewin. De Wet Open Overheid moet in de plaats komen van de Wet Openbaar Bestuur.

Lobby

Het blijkt dat onder andere de VNG een flinke lobby voerde tegen de Wet Open Overheid en ook van plan is om actief bij de Eerste Kamer te lobbyen tegen het wetsvoorstel. Dat verbaast PALGroenLinks en D66. Daarom stellen zij een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 83.2 KB) aan het college. De fracties willen onder meer weten of het college bekend is met de lobby van de VNG. De fracties vragen waarom de VNG de lobby voert en wat het college daarvan vindt en of deze lobby ook gevoerd wordt namens de gemeente Leeuwarden.

Antwoord

In het pdf schriftelijke vragen (PDF, 57.27 KB) geeft het college aan dat de VNG een reactie heeft geplaatst naar aanleiding van het feit dat de Wet open overheid is aangenomen door de Tweede Kamer. De VNG geeft aan dat indien de Woo rechtskracht verkrijgt dit slecht is voor gemeenten omdat zij geconfronteerd wroden met een onuitvoerbare wet en hoge kosten. De VNG zegt dat zij zal proberen de Eerste Kamer te overtuigen van de negatieve gevolgen. De Woo is volgens de VNg in de huidige vorm onuitvoerbaar en duur. De lobby van de VNG is ook namens Leeuwarden omdat onze gemeente lid is van de VNG.