Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen D66 over aquaduct Drachtsterweg

Publicatiedatum: 
20 jun 2016

In de media is te lezen dat de bouw van het aquaduct in de Drachsterweg nagenoeg stil ligt in afwachting van een uitspraak in een arbitragezaak. Deze berichtgeving is voor de fractie van D66 aanleiding tot het stellen van een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 66.6 KB) aan het college.

Consequenties

De fractie van D66 wil onder meer weten of het klopt dat de werkzaamheden grotendeels stil liggen en of de reeds verschoven deadline voor realisatie nog wel gehaald wordt. De fractie wil ook weten of er financiële consequenties voor de gemeente te verwachten zijn. En, is de gemeente mede verantwoordelijk voor de ontstane situatie.