Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen D66 over gemeentelijke lobby OV-concessie provincie

Publicatiedatum: 
12 mei 2016

Al in 2014 stelde de fractie van D66 vragen aan het college over de structurele overlas die stadsbussen veroorzaken. Aanleiding waren klachten van inwoners en beschadigingen aan huizen door trillingen. De fractie vroeg destijds aan het college om bij de volgende provinciale aanbesteding (2010) hier rekening mee te houden. Het college heeft toegezegd in overleg te treden emt de provincie Fryslân.

Nieuwe OV-consessie

Bij de provincie worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor de nieuwe OV-concessie. Dit is nu het moment voor de gemeente om wensen en bedenkingen mee te geven aangaande voorwaarden voor aanbesteding. De fractie van D66 stelt hieromtrent een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 64.34 KB) aan het college. Zo wil de fractie weten wat het college tot nu toe heeft gedaan om wensen aan de provincie kenbaar te maken en wat gaat het college nog ondernemen en wanner kan zij de raad hierover informeren.