Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen D66 over good governance CH2018 beantwoord

Publicatiedatum: 
25 apr 2016

Bij de presentatie van de Mid Term Review heeft het college een voorstel gedaan om voor de programmasturing CH2018 aanvullend budget beschikbaar te stellen. Dit geld is o.a. nodig voor coördinatie, afstemming met de stichting en de coördinatie tussen stichting en de samewerkingsagenda en bestuurlijke afstemming, zo geeft het college aan.

Good governance

Het programmabureau stelt zichzelf de ambitie te 'sturen op good governace binen en tussen de overheden entussen de overheden en de Stichting', 'sturen op de subsidierelatie met de Stichting'en het bewaren van de 'bestuurlijke politieke rust'. Dit bevreemd de fracties van D66. Daarom stelt zij een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 83.29 KB) aan het college. Zo wil de fractie onder meer weten of het college het met hen eens is dat het sturen op good governance binnen en tusen de overheden en tussen de overheden en de stichting allereerst een bestuurlijke taak is. En, als er aanleiding is om meer te sturen op good governance het college dan kan aangeven waar de problemen zitten en hoe het college die gaat oplossen. Tot slot vraagt de fractie van D66 waarom er voor de uitvoering meer geld nodig is dan het oorspronkelijk gereserveerde bedrag.

Antwoord

Het college is het met de fractie van D66 eens dat het sturen op good governance allereerst een bestuurlijke taak, zo zegt zij in haar pdf antwoord (PDF, 28.76 KB).Het college geeft aan dat door de intensievere en mer integrale aanpal van provoncie en gemeente gezamenlijk meer afstemming nodig is om te komen tot integraal beleid en integrale uitvoering. Er is tevens een gezamenljk ambtelijk en bestuurlijk overleg met de stichting KH2018. Er is extra middelen nodig voor personeel om diverse projecten aan te sturen. Het geld is niet voor de uitvoering van events.