Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen D66 over Psy-Fi beantwoord

Publicatiedatum: 
11 apr 2016

 Er zijn bezwaarschriften ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor 2015 aan stichting Pay-Fi. In maart jongstleden is het advies van de adviescommissie bezwaarchriften verschenen die zich gebogen heeft over de ingediende bezwaarschriften. De commissie geeft aan de bezwaren van de indieners op 9 punten gegrond te verklaren. De fractie wil hieromtrent een bestuurlijke reactie om te betrekken bij de discussie over het toekomstige evenementenbeleid.

Bestuurlijke reactie

De fractie van D66 wil een bestuurlijke reactie op het advies van de commissie bezwaarschriften om te betrekken bij de discussie over het toekomstige evenementenbeleid. Daartoe stelt de fractie een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 45.32 KB) aan het college. De fractie wil per punt een toelichting en ook weten of het college het met hen eens is dat er op korte termijn een nieuw ecologisch onderzoek in de Groene Ster gedaan wordt en wat vindt het college een redelijke termijn waarop het gebied weer geschikt is voor dagrecreatie na afloop van een festival. De fractie vraagt of het advies invloed heeft op een volgende vergunningsaanvraag van de stichting Psy-Fi.