Lion Stadhuis

Vragen Gemeentebelangen over Europaplein

Publicatiedatum: 
20 mrt 2017

De fractie van Gemeentebelangen heeft een fractie-inloopavond georganiseerd over het Europplein. Dit was nadat ze was benaderd door bewoners met vragen en klachten over de werkzaamheden aan het Europaplein. De fractie heeft de uitkomsten van de avond bijeengebracht, geordend en rond thema's uitgewerkt met als resultaat een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 171.5 KB) aan het college. De vragen zijn gerubriceerd rond de thema's: grondwater, leidingen, planning, winkels Wagnerstraat, werkzaamheden, schade, (trillings)metingen, bouwkundige rapporten, communicatie, vergunningen.