Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen Gemeentebelangen over Pathé

Publicatiedatum: 
21 nov 2018

De fractie van Gemeentebelangen is benieuwd naar de stand van zaken rondom de bouw van een Pathé bioscoop in Leeuwarden en stelt daartoe een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 12.96 KB) aan het college van burgemeester en wethouders.

Tijdpad

De fractie wil onder meer weten of er causaal verband is tussen de vertraging en hetgeen in de media omtrent Pathé wordt genoemd en of er zicht is op het hervatten van de bouwwerkzaamheden. Zo ja, wat is het tijdpad en zo nee welke mogelijkheden heeft de gemeente dan om voortgang van het bouwproject te vorderen, zo wil de fractieweten. Tot slot wil de fractie weten hoe de financiële situatie tussen Pathé en de gemeente er voor staat.