Lion Stadhuis

Vragen Gemeentebelangen over WTC Cambuur beantwoord

Publicatiedatum: 
27 nov 2018

De fractie van Gemeentebelangen heeft een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 104.46 KB) aan het college van burgemeester en wethouders over ondernemingen die hebben aangegeven zich te zullen vestigen bij het nieuw te bouwen Cambuur stadion.

Stand van zaken

De fractie van GB wil vernemen waar volgens het college een duidelijke grens ligt tussen wat voor bedrijvigheid wel en  niet is toegestaan. De fractie vraagt ook een recent overzicht van huurders die hebben getekend en van bedrijven die vrijwel zeker zullen tekenen en met wie er momenteel overleg wordt gevoerd. De fractie wil ook weten wat er gebeurt als een toegelaten onderneming plotseling niet kan voldoen aan te afspraken om zich te vestigen.

Antwoord

In het pdf antwoord (PDF, 49.62 KB) geeft het college aan dat alle documenten met betrekking tot de gebiedsontwikkeling WTC e.o. waarover recent een besluit is genomen, zijn verstuurd naar de provincie. Dat was reeds het geval op 17 december jongstleden. Aanvullend op ambtelijk niveau gesproken met de provincie Fryslân en zijn afspraken gemaakt over nazending van enkele (concept)documenten met achtergrondinformatie. In januari zijn
de getekende overeenkomst WTC-SOC, een afschrift van de akte van cessie vordering en een afschrift van akte van levering ook aan de provincie gezonden. In de pdf bijlage (PDF, 37.15 KB) is een overzicht te lezen van de
toegezonden documenten inclusief het moment waarop. Inmiddels zijn al deze documenten ook aan de raad aangeboden.