Lion Stadhuis

Vragen Lijst 058 over asbest in onderlaag kunstgrasvelden beantwoord

Publicatiedatum: 
8 okt 2018

De fractie van Lijst 058 las op de facebookpagina van Kom van dat gras af (KVDGA) dat er een brokje asbest was gevonden in de onderlaag van de nog in aanbouw zijnde nieuwe kunstgrasvelden in Leeuwarden. Ouders van KVDGA liepen vervolgens over het veld en kwamen van alles tegen. Deze gebeurtenissen zijn voor de fractie van Lijst 058 aanleiding tot het stellen van een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 127.56 KB) aan het college van burgemeester en wethouders.

Maatregelen

De fractie vraagt onder meer of het college op de hoogte was van genoemd bericht en welke maatregelen genomen zijn of worden naar aanleiding van het bericht. De fractie vraagt ook bij hoeveel brokjes asbest er gesaneerd moet worden. En, wie controleert of de laag puin onder een kunstgrasveld schoon genoeg is en loopt de gezondheid van sporters en toeschouwers gevaar bij gebruik van deze velden.

Antwoord

In het pdf antwoord (PDF, 54.49 KB) geeft het college aan dat zij op de hoogte is van het bericht en dat naar aanleiding daarvan visuele inspecties van het materiaal zijn uitgevoerd. Daarbij zijn geen verdachte materialen aangetroffen. Het college zegt dat onder een kunstgrasveld een laag steenachtig materiaal aangebracht wordt om de ondergrond voldoende stabiel te maken. Het materiaal moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. De gezondheid van sporters of toeschouwers loopt geen gevaar door toepassing van het granulaat.