Lion Stadhuis

Vragen Lijst 058 over Blokhuispoort

Publicatiedatum: 
12 feb 2018

De fractie van Lijst 058 heeft uit de media vernomen dat de verbouw van de Blokhuispoort is stilgelegd omdat het geld op is. Dit is aanleiding voor de fractie om een aantal schriftelijke vragen aan het college te stellen.

Geen extra geld

De fractie van Lijst 058 vraagt onder meer of het bericht correct is dat het geld voor de verbouw van de Blokhuispoort op is en hoeveel er nodig is om de werkzaamheden voort te zetten. De fractie vraagt ook hoe hard de woorden van de wethouder zijn om geen extra geld uit te trekken voor de afbouw van de Blokhuispoort. En, hoe is het toezicht vanuit de gemeente geregeld. Tot slot vraagt de fractie of de eerste overschrijdingen van de budgetten voor LF2018 nu een feit zijn en of er meer financiële tegenvallers te verwachten zijn.