Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen Lijst058 over winkeliers Nieuwe Oosterstraat

Publicatiedatum: 
19 nov 2018

De fractie van Lijst058 heeft uit de media vernomen dat de winkeliers in de Nieuwe Oosterstraat in zwaar weer verkeren. Eén van de mogelijke oplossingen om het tij te keren zou de toegankelijkheid van de parkeergarage aldaar zijn geven de ondernemers aan. De geschetste situatie is aanleiding voor de fractie van Lijst058 om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 7.26 KB) te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Maatregelen

De fractie vraagt onder meer welke afspraken er in het verleden door de gemeente gemaakt zijn met ondernermers uit de Nieuwe Oosterstraat en waarom niet eerder tegemoet is gekomen aan de wensen van winkeliers aangaande de parkeergarage. De fractie vraagt ook of er inmiddels gesprekken zijn met de winkeliers om tot een oplossing te komen en op welke termijn die dan zal komen.