Lion Stadhuis

Vragen Lijst058 over WTC gebied beantwoord

Publicatiedatum: 
5 apr 2018

De gemeenteraad is op 4 april geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het bestemmingsplan WTC gebied en stadionbouw. De fractie van Lijst058 zegt onaangenaam verrast te zijn door het stopzetten van besluitvorming van het stedenbouwkundig plan over het WTC gebied. Dit is aanleiding voor de fractie om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 6.22 KB) aan het college te stellen.

Tijdigheid

De fractie vraagt wanneer de verantwoordelijk wethouder op de hoogte is gebracht van het feit dat de komst van een Bauhaus de businesscase van het WTC gebied gaat schaden en klopt het dat hij dit eind december al wist en het daarom niet vol te houden is dat hij is overvallen door de mededeling van de ontwikkelaars. De fractie vraagt ook wanneer de wethouder het college heeft geïnformeerd en waarom de raad kennelijk een kwartaal later op de hoogte is gebracht.

Antwoord

In het pdf antwoord (PDF, 45.4 KB) geeft het college aan op 29 december 2017 van een mail ontvangen te hebben en op 30 maart 2018 is het college per brief geïnformeerd over het huidige standpunt van partijen. Pas met de brief van 30 maart werden de aard en omvang van het schaden van de businesscase en de consequenties die daaraan verbonden worden duidelijk. De wethouder heeft het college in de vergadering van 9 januari 2018 geïnformeerd over de mogelijke komst van een Bauhaus. De wethouder heeft de raad niet eerder geïnformeerd omdat gezien de signalen er geen aanleiding was te veronderstellen dat er door de SOC en WTC het standpunt ingenomen zou worden zoals dat nu is gebeurd.