Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen PALGroenLinks en Christen Unie over vluchtelingen

Publicatiedatum: 
20 jun 2016

De fracties van PALGroenlinks en de Christen Unie hebben met verbazing en groot ongenoegen kennis genomen van de brief van de zogenaamde regietafel van 7 juni 2016 over de huisvesting van statushouders en nieuwe vluchtelingen. De boodschap was duidelijk dat het niet goed gaat met de huisvesting van vluchtelingen in Fryslân. Dit loopt achter en komt te traag op gang. Volgens de fracties heeft de regietafel te weinig doorzettingsmacht. De gemeente zit volgens hen nu met de gebakken peren want wanneer de gemeente statushouders niet of onvoldoende kan huisvesten, hoe moeten dan alle ander burgers van Leeuwarden denken over hun kansen op een betaalbare woning. Zo worden statushouders inderdaad gezien als concurrenten en dat vinden de fracties geen goede ontwikkeling. Al met al reden om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 37.59 KB) aan het college te stellen.

Doorschuiven

De fracties van PALGroenLinks en de Christen Unie zijn van mening dat er einde moet komen aan het, wat zij noemen, machteloos doorschuiven van plannen van aanpak. De fracties willen weten wat de gemeente Leeuwarden gaat doen om op tijd en voldoende sociale huisvesting te realiseren voor statushouders, nieuwe vluchtelingen én alle burgers die dat nodig hebben. De fracties vragen wanneer er concrete plannen en oplossingen komen en of het college nu zelf de regie in handen gaat nemen. De fracties vragen ook wat voor waarde het college hecht aan de schijnbaar machteloze regietafel.