Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen PALGroenLinks over stadslandbouw in het Potmargegebied

Publicatiedatum: 
23 mei 2016

Een aantal weken geleden is bekend geworden dat scholengemeenschap Comenius plannen heeft de laatste stadskwekerij langs de Potmarge in te richten als sportveld, zo leest de fractie van PALGroenLinks in de media. Het gebied heeft eeuwenlang gefuntioneerd als locatie voor tuinen, lusthoven en tuinderijen. Het gaat om grond moet een grote cultuurhistorische waarde. De laatste jaren is stadslandbouw in een modern jasje terug aan een opmars. Initiatiefnemers zijnop zoek naar geschikte locaties om voedsel te telen voor de lokale gemeenschap. De fractie is van mening dat stadslandbouw bijdraagt aan de sociale binding en participatie in wijken.

Behoud stadstuin en ontwikkelvisie

Er is inmiddels een petitie gestart voor het behoud van deze locatie als stadstuin. De fractie van PALGroenLinks is het met de petitie eens en stelt hierover een aantalpdf schriftelijke vragen (PDF, 490.25 KB) aan het college. De fractie wil onder meer weten of het college op de hoogte is van de plannen van Comenius en of die passen binenn het geldende bestemmingsplan en of er alternatieven zijn. De fractie vraagt ook naar de mening van het college over een invulling van het gebied die recht doet aan de groene kwaliteiten en de cultuurhistorische waarde. De fractie vraagt het college of zij bereid is de ontwikkelvisie Potmarge te herrijken en voor te leggen aan de gemeenteraad.