Lion Stadhuis

Vragen PALGroenLinks over vuurwerkvrije zones beantwoord

Publicatiedatum: 
13 dec 2018

De fractie van PALGroenLinks geeft aan dat de periode van afsteken van vuurwerk weer is aangebroken en dat in voorgaande jaren in Leeuwarden slechts een paar vuurwerkvrije zones zijn aangewezen rond verzorgings- en verpleeghuizen. Steeds meer mensen spreekt zich uit tegen vuurwerk aldus de fractie. Voor hen reden om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 21.68 KB) aan het college te stellen.

Uitbreiding

De fractie van PALGroenLinks vraagt onder meer of Leeuwarden ook kijkt naar mogelijkheden om burgers zelf de mogelijkheid te geven vuurwerkvrije zones te creëren of zones aan te wijzen waar wel vuurwerk mag worden afgestoken. De fractie wil ook weten of het mogelijk is dit jaar het aantal vuurwerkvrije zones uit te breiden met plekken waar mensen hun hond uit laten of waar dieren verblijven. De fractie vraagt ook wat er gedaan wordt om illegaal vuurwerk aan te pakken en waar mensen met klachten terecht kunnen. Ook vraagt de fractie wat er gedaan wordt om vuurwerkafval zo snel mogelijk op te ruimen. Tot slot is er de vraag om een evaluatie naar het vuurwerkbeleid.

Antwoord

In hetpdf a (PDF, 55.42 KB) zegt het college de landelijke ontwikkelingen van grote gemeenten nauwgezet te volgen. Het is niet mogelijk om dit jaar het aantal vuurwerkvrije zones verder uit te breiden nu al een besluit hieromtrent is genomen. Er wordt extra capaciteit ingezet om toezicht te houden op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en zo nodig wordt handhavend opgetreden. Het vuurwerkdetectiesysteem wordt dit jaar niet ingezet. Bewoners met klachten kunnen melding maken bij de gemeente en bij de politie. Daarnaast is er een ladelijk registratiesysteem. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van vuurwerkresten. Daarnaast zijn gemeente en Omrin daar mee bezig. Het vuurwerkbeleid wordt in de zomer geevalueerd waarbij ook de raad betrokken wordt.