Lion Stadhuis

Vragen PALGroenLinks over zalen Schaaf beantwoord

Publicatiedatum: 
14 mei 2018

De fractie van PALGroenLinks geeft aan dat Schaaf City Theater een laagdrempelige cultuurinstelling is en een begrip is in Leeuwarden en wijde omgeving. Het huurcontract voor Schaaf loopt per 1 januari 2019 af en de toekomst voor het theater is daarmee onzeker. De fractie is van mening dat de gemeente Leeuwarden niet moet zwichten voor projectontwikkelaars die azen op de locatie van Schaaf om daar dure appartementen te bouwen en heeft hieromtrent een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 681.17 KB) aan het college van burgemeester en wethouders.

Toekomst

De fractie vraagt of het college met hen van mening is dat Schaaf een unieke, laagdrempelige cultuurinstelling is  en wanneer Schaaf verdwijnt en nooit meer een vergelijkbare voorziening terugkomt. De fractie wil ook weten waarom toeziggingen niet zijn uitgevoerd zoals noodzakelijk onderhoud. Ook heeft de raad geen voorstellen ontvangen voor de herontwikkeling van Schaaf zoals toegezegd. Tot slot wil de fractie weten welke plannen het college met Schaaf heeft voor na 1 januari 2019.

Antwoord

In het pdf antwoord (PDF, 63.21 KB) zegt het college dat de raad de 'ontwikkevisie Speelmanskwartier' heeft vastgesteld waarin is opgenomen dat een stadsbrede, grootschalige uitgaansfunctie met avond- en nachtbezoek niet meer past in een gemengde binnenstadbuurt met hoofdfunctie wonen. Voor Schaaf zijn voor de periode na 2018 een aantal ontwikkelrichtingen opgenomen zoals wijziging gebruik naar maatschappelijke en culturele activiteiten en de geheel of gedeeltijke ontmanteling van het complex. Het college zegt dat er gewerkt wordt aan een nieuw broedplaatsenbeleid waarbij verschillende locaies worden meegenomen, waaronder Schaaf. Het college zegt dat noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd. In lijn met de door de gemeenteraad aangenomen motie bereid het college momenteel een prijsvraag voor waarbij goede en haalbare ideeën opgehaald worden met als insteek een vervolgtraject op te starten met indieners van het beste plan. Het college zegt nu geen langdurig huurcontract met de exploitant af te willen sluiten.