Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Vragen PvdA over gladheidsbestrijding

Publicatiedatum: 
30 jan 2019

De fractie van de PvdA geeft aan meerdere berichten te hebben ontvangen over het niet of onvoldoende strooien tegen gladheid op het fietspad van de Kanaalweg en de Leeuwarderweg in Wergea.Langs de Kanaalweg zou iemand bijna te water zijn geraakt en op de Leeuwarderweg is een huisartsenpraktijk gevestigd waar mensen gevallen zijn.   Dit is aanleiding om een aantalpdf schriftelijke vragen (PDF, 58.1 KB) te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Beleid

De fractie vraagt of het college op de hoogte is van de genoemde plekken en hoe de geschetste situatie zover kon komen. De fractie vraagt ook of er expliciet beleid is voor gladheidsbestrijding bij de collectieve voorzieningen zoals huisartsenpraktijken en of het college bereid is maatregelen te treffen langs het fietspad aan de Kanaalweg.